image-qanunla-reklam
image-1615376314_download

İlk milli Konstitusiyanın qəbulu xalqımızın müstəqil, suveren dövlət qurmaq, dünya birliyində öz layiqli yerini tutmaq əzmini bir daha nümayiş etdirdi

image-lady-day-az

İlk milli Konstitusiyanın qəbulu xalqımızın müstəqil, suveren dövlət qurmaq, dünya birliyində öz layiqli yerini tutmaq əzmini bir daha nümayiş etdirdi

Azərbaycanda müasir demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü, milli-mənəvi dəyərlərə qayıdış məhz Ümummilli Liderin adı ilə bilavasitə bağlıdır. Ulu Öndərin milli dövlətçiliyimizin formalaşması, möhkəmləndirilməsi və inkişafındakı misilsiz fəaliyyəti Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün daim örnək olaraq qalacaq.

Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətimiz qarşısındakı əvəzolunmaz xidmətlərindən biri uğurlu dövlət quruculuğu prosesinin əsasının qoyulması oldu. Bu, şübhəsiz ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi inkişafı baxımından çox mühüm əhəmiyyətə malik idi. Bu mənada təkmil siyasi sistemin, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesinin əsasının qoyulması, davamlı hüquqi-siyasi islahatların həyata keçirilməsi, eyni zamanda, milli həmrəyliyi təmin edən ideologiyanın yaradılması xüsusilə vurğulanmalıdır.

Ümummilli Liderin ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra siyasi sabitliyin təmin olunması bir çox sahələrdə genişmiqyaslı islahatların həyata keçirilməsinə lazımi şərait yaratdı, qısa müddətdə qanunvericilik islahatları reallaşdırılaraq əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edildi. Həyata keçirilmiş islahatlar çərçivəsində ən əlamətdar və mühüm hadisələrdən biri isə 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi – referendum yolu ilə müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının qəbul edilməsi oldu.

İlk milli Konstitusiyanın qəbulu xalqımızın müstəqil, suveren dövlət qurmaq, dünya birliyində öz layiqli yerini tutmaq əzmini bir daha nümayiş etdirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev yeni Konstitusiyanın məramı, qaynaqları, mahiyyətinə aydınlıq gətirərək ölkənin Əsas Qanunu barədə belə deyirdi: “Konstitusiya birinci növbədə dövlətlə, hakimiyyətlə xalqın arasında olan münasibətləri özündə əks etdirməlidir. Hakimiyyət bölgüsü, ali icra, qanunvericilik, məhkəmə hakimiyyətləri – bunlar hamısı xalqın iradəsinə söykənməli, seçkilər yolu ilə təmin olunmalıdır”.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hazırlanaraq qəbul edilən bu tarixi sənəd dövlətçiliyimizin inkişafında yeni səhifə açdı. Əsas Qanunun qəbulu müstəqillik tariximizin ən önəmli hadisələrindən biri olmaqla, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, eyni zamanda, Azərbaycanın dünya birliyində nüfuzunun daha da artması baxımından olduqca mühüm ictimai-siyasi hadisə idi. Konstitusiyanın qəbulu ölkənin inkişafının keyfiyyət baxımından tamamilə yeni mərhələyə – dövlət siyasətinin mərkəzində insan və vətəndaşın, onun hüquq və azadlıqlarının, demokratik dəyərlərin olduğu bir mərhələyə qədəm qoymasının göstəricisi oldu.

Ən yüksək və birbaşa hüquqi qüvvəyə malik olan Əsas Qanunun normaları hüquqi tənzimetmə sisteminin əsasında dayanır, ictimai münasibətlərin inkişafında sabitlik amili olaraq çıxış edir, dövlətçilik ənənələrinin, hüquq qaydasının, demokratik cəmiyyətin qurulmasına xidmət edir. Konstitusiya Azərbaycan Respublikasında xalqın dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi olduğunu elan edir, sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etməyi və öz idarəetmə formasını müəyyən etməyi Azərbaycan xalqının suveren hüququ olaraq təsbit edir.

 

Rəmzi Şirinov-Zərdab rayonu, Dəkkəoba kənd sakini fəal gənc


  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki