image-qanunla-reklam
image-bayraq_meydani_120715

Xalqın ideoloji həmrəyliyi

image-lady-day-az

Xalqın ideoloji həmrəyliyi

İnsanlar tarix boyu öz ideolojik baxışlarına görə bir-biriləri ilə üzv-üzv olmuşlar və birlikdə çalışmışlar. Ancaq hər bir mədəniyyət, din və ideologiya öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Beləliklə, fərqli ideoloji baxışlar və fikirlər insanlar arasında mübahisələrə səbəb ola bilər. Bu daha sonra sosial və siyasi tarixdə fərqliliklərə səbəb olmuşdur.Hər bir dövlətin öz daxilində irəli sürdüyü bir idealogiya vardır ki, bu da öz növbəsində xalqın gələcəyini istiqamətləndirir. Fərqli ideoloji baxışlar təkcə sıravi insanlar arasında deyil dövlətlər arasında da müxtəlif fikir ayrılıqlarına səbəb olur. Bu gün dünya gündəminə diqqət etsək, bir sıra ölkələrin öz aralarında münaqişə aparmasının əsas səbəbi bir-birlərinin idealoji baxışlarına zidd olmalarıdır. Bəs vahid idealogiya nədir? Ümumiyyətlə vahid dedikdə birlik nəzərdə tutulur. Xalqın birliyi üçün sadəcə vətəni sevmək və vətəni qorumaq yetmir, xalqın öz daxilində dövlətin və öz həmvətənlərinin müəyyənləşdirdiyi müxtəlif idealogiyalar var ki, ilk növbədə bu məsələlərdə həmfikir olmaq lazımdır. Bəzən müxtəlif baxışlı insanlarla rastlaşırıq, peşəsindən asılı olmayaraq hər kəs öz dövlətinin siyasəti haqqında öz fikirlərin sərbəst şəkildə ifadə edə bilir, amma bu fikirlərin bir çoxuna baxdığımızda arxasında heç bir fakt və sübutlar görünmür. Amma sübut və faktlara dayanmayan heç bir fikir qəbul oluna bilməz. Bəzən dövlət siyasətində də yanlış qurulmuş idealoji baxışlara rast gəlmək olar, amma günümüz Azərbaycan cəmiyyəti və dövlət idealogiyasında müsbət irəliləmələr müşahidə edirik. Qarabağ zəfəri bəzi insanlar üçün çox bəsit görünə bilər, amma bu zəfərin tarixi illər əvvəl qoyulmuş bir mübarizə idealogiyasının dövlət tərəfindən müsbət yönümdə inkişaf etdirilməsi nəticəsində başa çatdırılmışdır. .
Xalqın ideoloji həmrəyliyi məsələsində mühüm olan bir digər məqam isə bərabər məsuliyyət və əməkdaşlıq prinsiplərindən istifadə etməkdir. İnsanlar fərqli ideoloji baxışa malik olsalar da, hər birinə eyni dərəcədə hörmət və məsuliyyət hissləriylə yanaşılmalıdır. . Əgər xalqın ideoloji həmrəyliyi mövzusunda müvafiq dialektik yanaşma olarsa, insanlar məsələləri bir-biriləri ilə diqqətlə müzakirə edə bilərlər. Bu isə mübahisələrdən daha yaxşı nəticələr əldə etməyə kömək edə bilər.Bərəbər məsuliyyət məsələsi günümüz cəmiyyətimizin ən böyük problemidir. İnsanlar nədənsə, çox zaman öz peşələrinin məsulliyətini ya dərk etmir, ya da könüllü olaraq bu məsuliyyətdən imtina edirlər və çox zaman bunun səbəbini maddiyyat ilə əlaqələndirirlər. Bir çox hallarda isə öz peşəsinin məsuliyyətini dərk edən insanlara kinayəli şəkildə yanaşırlar. Əgər insanlar öz peşələrinin məsuliyyətini bərabər şəkildə düşünməyi bacarsalar, bu ilk növbədə o peşənin inkişafına və daha çox qazanc əldə etməyə səbəb olacaq. Daha da vacib olanı isə, xalqın ideoloji həmrəyliyi məsələsində bir-biriləri ilə əməkdaşlıq etmək və anlaşmağa nail olmaqdır. Xalqın müxtəlif ideoloji təfəkkürünü birləşdirmək və ortaq məqsədlər üçün birgə çalışmaq, bir cəmiyyətdə inkişaf və birləşməyə kömək edir. Əgər insanlar xalqın ideoloji həmrəyliyi mövzusunda bir-biriləri ilə əlaqələrini qurmağa və müxtəlif ideoloji fikirlərin zənginliyini qiymətləndirməyə müraciət edərlərsə, bu cəmiyyətin güclənməsinə və qüvvələnməsinə səbəb ola bilər.
Xalqın fikir və idealoji həmrəyliyi üçün müvafiq şəraitin olması daha vacib bir faktordur. Təsəvvür edin ki, bir müəllim Təsəvvür edin ki, bir müəllim öz şagirdlərinə sərbəst fikirlərini ifadə etmək haqqında söhbət aparır, amma bu müəllim şagirdləri fikir söylədikdə bunun mənasız olduğunu və bir də bilmədikləri məsələ haqqında danışmamağı söyləyir. Bu, təbii ki, şagirddə heç bir inkişafa səbəb olmayacaq, çünki şagirdlər bir məsələ haqqında tam dəqiq bildikləri fikirlər deyəcəklər, bunlarsa, bizə lazım deyil. Bütün fikirlər hər zaman dəyərlidir və dinlənilməyə layiqdir. Xalqın idealoji həmrəyliyi üçün də ilk növbədə xalqın fikirləri dinlənilməldir və o fikirlər dəyərləndirilərək daha dolğun fikirlər seçilməlidir. Əgər bir cəmiyyətdə xalqın ideoloji həmrəyliyi mövzusunda müvafiq şərait yaransa, insanlar birləşərək daha böyük məqsədlərə nail olmaq üçün bir-biriləri ilə əməkdaşlıq etmək istəyəcəklər. Bu isə sosial və siyasi inkişafın artmasına səbəb ola bilər. Xalqın ideoloji həmrəyliyi mövzusunda insanların bir-biriləri ilə dialoq qurması və bir-biriləri ilə əlaqələrini gücləndirməsi, toplumda birlik və bütövlük hissi yaradır. Bu isə cəmiyyətin daxilində problemlərin həllinə və inkişafına kömək edə bilər.
Mənim fikrimcə, xalqın ideoloji həmrəyliyi mövzusunda mənafiətli yaxınlıq və əlaqələrin qurulması, cəmiyyətin inkişafı və güclənməsi üçün ən vacib məsələlərdən biridir. Əgər insanlar bir-biriləri ilə dialoq saxlasalar və bir-biriləri ilə əməkdaşlıq etsələr, bu cəmiyyətin inkişafına və daha sağlam bir birlik hissinin yaranmasına səbəb olar. Bu isə sosial və siyasi faydalara gətirib çıxara bilər.
Son olaraq deyə bilərəm ki, xalqın ideoloji həmrəyliyi məsələsi cəmiyyətin inkişafı və birlikdə yaşaması üçün ən önəmli məsələlərdən biridir. Bu məsələni ciddi şəkildə araşdırmaq, müzakirə etmək və praktikada həyata keçirmək, cəmiyyətin məsuliyyət sahibi olmasına və güclü bir struktura qurmasına yardım edəcək.
Azərbaycan xalqı öz dövlətinin idealogiyasına hər zaman həmrəy şəkildə dəstək olmuşdur və bu dəstəyin nəticəsidir ki, bu gün dövlətimiz öz ərazi bütövlüyünü bərba etməklə bərabər, həm də dünya miqyasında misilsiz bir idealogiyanın-sülh və haqlı mübarizənin simvolu kimi tanınır.

Qarayev Natiq
Saatlı rayonu Qırağlı kənd tam orta məktəbinin müəllimi


  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki