image-qanunla-reklam
image-heyder

Müasir dövlətçilik mərhələsinin tarixi həm də Heydər Əliyevin çoxşaxəli, məhsuldar fəaliyyətinin tarixidir

image-lady-day-az

Müasir dövlətçilik mərhələsinin tarixi həm də Heydər Əliyevin çoxşaxəli, məhsuldar fəaliyyətinin tarixidir

Dərin zəka sahibi, müdrik insan, böyük öndər Heydər Əliyevin görkəmli dövlət xadimi, təcrübəli siyasətçi, Azərbaycan dövlətçiliyini xilas edib möhkəmləndirən və inkişaf etdirən qüdrətli şəxsiyyət kimi həyat və fəaliyyəti müasir tariximizin mühüm mərhələsini təşkil edir. Başqa sözlə desək, müasir dövlətçilik mərhələsinin tarixi həm də Heydər Əliyevin çoxşaxəli, məhsuldar fəaliyyətinin tarixidir.

1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanda siyasi rəhbərliyə gələn Heydər Əliyev keçmiş ittifaqın iqtisadiyyatı üçün xammal mənbəyinə çevrilmiş respublikamızın yeni inkişaf strategiyasını hazırlayıb qısa müddətdə həyata keçirdi. Bunun nəticəsində əvvəllər bütün əsas göstəricilər üzrə ölkə miqyasında geri qalan Azərbaycan tezliklə ittifaqın ən inkişaf etmiş respublikalarından biri oldu.

Hər bir dövlətin qüdrəti onun iqtisadi inkişaf göstəriciləri ilə müəyyənləşir, 1969-1982-ci illər ərzində respublikada milli gəlirin ümumi həcmi 2,5 dəfə, sənaye istehsalı, həmçinin, əmək məhsuldarlığı 2 dəfə, kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsulun ümumi həcmi 2,7 dəfə, xalq istehlakı mallarının istehsalı isə 3 dəfə artdı. İqtisadiyyatda köklü struktur və keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi, tərəqqinin və yüksəlişin təməli qoyuldu.

Ulu öndərimizin bilavasitə göstərişi və rəhbərliyi ilə 1969-1982-ci illər arasındakı müddət ərzində respublikada ana dilində fəaliyyət göstərən yüzlərlə uşaq bağçası, məktəb tikilərək istifadəyə verildi. Ali təhsil müəssisələrinin sayı 17-yə çatdırıldı. Gənc nəslin təhsil və tərbiyəsi ümdə vəzifə olaraq irəli sürüldü, cəmiyyətin bütün sahələri kimi bu əhəmiyyətli sahədə də haqq-ədalət öz yerini tutdu. Sosial statusundan, yaşadığı məkandan asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı gəncin öz arzusuna, intellektual imkanlarına uyğun təhsil almaq imkanı təmin edildi.

Ümummilli liderin şəxsi müdaxiləsi və qayğısı sayəsində 70-ci illərdən başlayaraq Bakıdakı ali hərbi məktəblərə qəbul olunan gənclərin sırasında o dövrə qədər hərbi elitaya, demək olar ki, yaxın buraxılmayan azərbaycanlıların sayı intensiv şəkildə artdı, bu sahədə də milliləşdirmə prosesi geniş vüsət aldı. Həmin dövrdə Heydər Əliyev milli hərbi kadr hazırlığı sahəsində daha bir tarixi addım ataraq Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin əsasını qoydu ki, bu da azərbaycanlılar arasında hərbi işə marağın ictimailəşməsinə təkan verdi. Azərbaycan dövlətçiliyinin intellektual və əsgəri potensialının formalaşdırılmasına yönəlmiş bu cəsarətli addımların əhəmiyyəti, müstəqil dövlət quruculuğundakı əvəzsiz rolu bu günün prizmasından daha aydın, qabarıq görünməkdədir.

Nailə Əliyeva Zərdab rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin direktoru

 


  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki